« Bakåt

Validering Lastbilsmonterad Kran över 18 ton meter


Kursbeskrivning

Från och med 2008-09-01 krävs enligt arbetsmiljölagen (afs2006:06) en grundutbildning för alla som arbetar med fordonsmonterade kranar monterade på lastbil med en totalvikt över 3,5 ton oavsett storlek på kranen. Alltså för att köra t.ex. timmerkran behöver du ha utbildning.

Vad säger lagen

Det åligger arbetsgivaren att se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå risker i arbetet. Arbetstagare som använder lyftanordning och lyftredskap ska vara väl förtrogen och ha teoretiska och praktiska kunskaper.

Kunskaperna ska omfatta aktuella arbetsmiljöregler, lyftanordningens och lyftredskapets uppbyggnad, drift, manövrering, egenskaper, användningsområden, begränsningar, underhåll och kontroll.

Vad innebär kraven?

De innebär att man ska ha dokumenterad utbildning och teoretiska och praktiska kunskaper så att arbetet kan utföras på ett säkert sätt. Den dokumenterade utbildningen ska omfatta lyftinrättningar, gällande lagar och föreskrifter, lyftredskaps användning och kontroll, viktbedömning, hantering av gods och lastkoppling.

Det finns två olika klasser på fordonsmonterad kran

  • Fordonsmonterad kran under 18 tonmeter.
  • Fordonsmonterad kran över 18 tonmeter.

Efter validering över vad du kan om dessa kranar och med hänsyn till din erfarenhet, läggs utbildningen upp individuellt. Efter godkänt prov får du utbildnings alt. yrkesbevis för respektive godkänd del.

Tid

08:00 - 16:00
Inga tillgängliga datum för den valda kursen