« Bakåt

Heta arbeten


Kursbeskrivning

Alla jobb som utförs med verktyg som avger gnistor eller värme kallas ” Heta arbeten”.
Nyhet från 2015 måste vi som utbildningsgivare, registrera dig som elev innan utbildningen, för att du skall kunna få en kod som ger dig behörighet att avlägga prov på Brandskyddsföreningen.

Brandskyddsföreningen har även beslutat att de kommer ta ut en registerhållningsavgift på 1.000 kronor per deltagare på Heta arbeten. För att genomföra ett ”Hett arbete” skall det alltid finnas två personer inblandade som har ansvar för jobbet; en tillståndsansvarige (den som har beställt arbete) och personer som skall utföra arbetet. Om den tillståndsansvarige bedömer att jobbet som skall utföras är brandfarligt, skall denne ge ett skriftligt tillstånd till personen som skall utföra arbetet.

Den tillståndsansvarige skall även bedöma om det behövs en brandvakt när arbetet utförs. Alla inblandade – tillståndsansvarige, den person som skall utföra arbetet och brandvakten – skall genomgå utbildningen Heta Arbeten Utbildningen är gemensam för alla yrkesgrupper och har samma innehåll: Definition ” Heta Arbeten” Organisation Genomförande och tillstånd för ”Heta Arbeten” Efter genomgående kurs med godkänt resultat utfärdades ett utbildningsintyg från Brandskyddsföreningen som varar i 5 år.

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00
Inga tillgängliga datum för den valda kursen