« Bakåt

ESA Instruerad Person


Kursbeskrivning

  • Elfaran
  • Olycksfall
  • Elsäkerhetsverkets föreskrift om Arbete i yrkesmässig verksamhet där det finns elfara för dem som deltar i arbetet, ELSÄK-FS 2006;1
  • Riskhantering, bedömning utifrån kursdeltagarnas olika arbetsuppgifter
  • ESA Grund

Målgrupp

ESA Instruerad vänder sig till dig som endast ska in och göra icke elektriska arbeten i eller invid en elektrisk anläggning. Du kan till exempel utföra målningsarbeten, städning, gjuta fundament i en kraftledningsgata etcetera. En del uppdragsgivare kräver dock att du även har gått EBR.


Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Tid

1 dag, 08:00 - 13:00

Pris

Deltagar avgift 4 800 SEK exkl moms