« Bakåt

Arbetsmiljöutbildning BAS-P / BAS-U


Kursbeskrivning

Utbildningen är anpassad på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen. Inledningsvis arbetar vi med arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöansvar. Därefter går vi igenom de konkreta arbetsuppgifterna som BAS P/U ansvarar för, bl.a. underlag för Arbetsmiljöplaner (AMP), riskanalyser, skyddsronder, samordning och uppföljning.

Under utbildningen jobbar vi med företagsanpassade diskussioner och övningar och framförallt är tydliga med
att Arbetsmiljölagen kapitel 3 och § 6 är en tvingande lag som alltid måste följas mellan byggherre, uppdragstagare och entreprenör och kursdeltagaren får lära sig hur man smidigt samordna Arbetsmiljölagen med AB 04 och ABT 06 och andra frivilliga avtal.

Bas P är för dig som jobbar som byggarbetsmiljösamordnare i planerings skedet.
Bas U är för dig som arbetar med utförandet.

 • Arbetsmiljölagen – Vi går igenom Arbetsmiljölagen för Bygg och Anläggning som är tvingande
 • Arbetsmiljöverkets gällande föreskrifter för Bygg och Anläggning med bl a AFS 1999:3, varje deltagare får boken Arbetsmiljöregler som huvud och uppslagsbok
 • Byggherrens ansvar och vem är ansvarig för vad inom bygg och anläggning
 • BAS P ansvar, arbetsuppgifter och att samordna planering och projektering. Ta fram arbetsmiljöplan med riskbedömningar och stöddokument för byggprojektet
 • BAS U ansvar, arbetsuppgifter och att samordna utförandet av byggprojektet. Tillämpa arbetsmiljöplan med riskbedömningar, anpassningar och stöddokument för byggprojektet underutförandet av byggprojektet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM och Organisatorisk och Social arbetsmiljö OSA
 • Hur skall BAS P och BAS U fungera teoretiskt och praktiskt på arbetsplatsen
 • Arbetsmiljöansvar och straffansvar
 • Arbetsgivare och arbetstagareansvar
 • Riskbedömning enligt Arbetsmiljöverkets särskilda risker som skall ingå i arbetsmiljöplanen – övningsexempel och grupparbeten
 • Vad skall en arbetsmiljöplan innehålla – övningsexempel på hur man upprättar en arbetsmiljöplan och förhandsanmälan
 • Samordning och samordningsansvar
 • Skyddsorganisation och skyddsronder
 • Kursen avslutas med ett kunskapsprov

 

Kursens mål

 • Ökad kunskap om säkert bygg och anläggningsarbete
 • Större förmåga att bereda arbetsmoment
 • Bättre kunskap om avtalsregler och avtal om BAS och till BAS
 • Bättre kunskap och arbetssätt för BAS-P
 • Ökad förmåga att organisera upp arbetet på bygg eller anläggningsplatsen
 • Ökad kunskap om Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AB 04 och ABT 06, AMA
 • Ökad kunskap och förmåga att se och hantera tidiga riskbedömningar i såväl projekterings-, planerings-, som utförandeskedet.

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagar avgift 3 900 SEK exkl moms