« Bakåt

Arbete på väg nivå 1&2


Kursbeskrivning

Arbete på väg nivå 1 och 2 som ersätter gamla Säkerhet på väg. Kursen vänder sig till dig som arbetar med vägarbete på allmänna vägar, oavsett om du arbetar med byggande, underhåll eller drift. Kursen tar upp reglerna för säkerheten vid vägarbeten som gäller där staten genom Trafikverket är väghållare. Kursen ger också utbildning i hur reglerna skall tillämpas vid olika typer av arbete, samt lyfter fram trafiksäkerhetsfrågor mera allmänt.

Efter genomgången utbildning med godkänt resultat erhåller deltagaren ett utbildningsintyg.

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagar avgift 2 250 SEK exkl moms