« Bakåt

2.1 Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon


Kursbeskrivning

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.

Kompetensområde APV 2.

Kunna

TRVK APV

(TDOK 2012:86)

Placera skyddsfordonet så att det leder till låg hastighet på passerande fordon överensstämmer med kraven.

Vilka vägar som kräver skyddsanordningar

Planering av arbetet så att det blir säkert för arbetare och trafikanter.

På- om- och av-etablering av arbetsplats.

Vilka fordon och under vilka premisser (funktion) får de bära eller dra ett energiupptagande skydd.

Använda anordning X5 Gul ljuspil eller ljuspilar.

Krav på lyktor.

Krav på storlekar och placering av trafikanordningar som monteras på fordon.

TrF + föreskrifter

2 kap Bestämmelser för alla trafikanter.

3 kap Bestämmelser för trafik med fordon.

12 kap Bestämmelser för väghållningsarbete.

VMF + föreskrifter

Hur varningslykta ska vara monterad och användas.

Vilka trafikanordningar (även lyktor) som får visas för trafikanter på fordon och vägmärkesvagn i rörelse och uppställda som bärare av trafikanordning.

AML + föreskrifter

Vilka skyddsanordningar som krävs för att åstadkomma en säker arbetsplats.

Arbete från arbetsplattform, slåtteranordning eller annat intermittent arbete som ska utföras säkert enligt författnings- och regelverkskrav.

Upprätta riskanalys och hålla den aktuell. Hur åtgärda eller minimera risker.

Övriga författningar

Väglagen, Vägförordningen; Hur ska vägarbeten utföras.

Lagen och Förordningen om trafikdefinitioner; Traktor, Lastbil inkl. skillnaden på tunga och lätta fordon.

Kursens mål

Deltagarna skall efter utbildningen ha goda kunskaper och förståelse för hur agera för att erhålla en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet.
Kursen avslutas med prov.

Målgrupp

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

  • Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA).
  • Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar, exempelvis röjning/slåtter, räckesarbeten, vägmarkering och liknande arbeten. För arbeten som Underhållsdistrikten upphandlar gäller inte kravet på TEN-T vägar.

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagar avgift 2 350 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen